coaching on the Job

Dit zien wij vaak

  1. Het werk moet af (hoogste prioriteit) dus geen aandacht voor de medewerkers.
  2. Alles zelf willen doen (vuilnisbakmanagement).
  3. Geen aansturing, geen coaching; managers te druk bezig met andere zaken.
  4. Niet delegeren waardoor het doel niet behaald wordt.
  5. Niet aansturen op KPI cijfers.

Resultaatgerichte aanpak

Na een assessment van uw middenkaderpersoneel, maakt de Warehouse Coach een plan van aanpak. Op maat, want iedere situatie is per slot van rekening anders. Belangrijk hierbij is dat wij overtuigd zijn dat uw medewerkers bereid zijn om te willen leren en verbeteren. Uw middenkaderpersoneel zal zich bewuster worden van hun inbreng. Dit draagt bij aan het behalen van het bedrijfsdoel.

Waarom u kiest voor de Warehouse Coach

Coaches hebben over het algemeen geen achtergrond in de logistiek. Het is mooi om alle technieken in huis te hebben, maar dat resulteert vaak in onbegrip, waardoor uw middenkader medewerkers of afhaken of een verkeerd gedrag wordt aangeleerd.

De Warehouse Coach:

Heeft een gedegen achtergrond in warehousing en logistiek;

creëert bewustwording bij uw middenkader op het gebied van: aansturing van uw medewerkers managen van zichzelf en de organisatie aansturen op KPI cijfers delegeren communiceren.

Wilt u weten hoe de Warehouse Coach úw logistiek laat werken? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Contact opnemen

coaching